Oświetlenie w biurze

Oświetlenie w biurze – normy

Oświetlenie w miejscu pracy jest jednym z najważniejszych elementów do stworzenia doskonałych warunków do wykonywania zadań. Nie może ono być dziełem przypadku. Musi być odpowiednio zaprojektowane i spełniać wszelkie normy i wymagania, jakie przed nim są stawiane. Jego parametry są ściśle określone przez przepisy i normy, które to muszą być spełnione przy instalowaniu oświetlenia w miejscu pracy. Praca biurowa jest szczególnie wymagająca, jeśli chodzi o dobre warunki oświetleniowe w miejscu pracy. Oświetlenie biurowe jest podstawą dobrego samopoczucia pracowników oraz ich wydajności i bezpieczeństwa.

Jakie są normy oświetlenia w biurze

Oświetlenie w biurze jest regulowane przez właściwe rozporządzenia i normy. Projektując oświetlenie w pomieszczeniach biurowych należy zapoznać się z:

  • kodeksem pracy
  • rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;
  • normą dotycząca światła w biurze, czyli PN EN 12464–1:2012 (Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy)
  • normą PN-EN 12665:2008 (Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia)

Oświetlenie w biurze wymagania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca zobowiązany jest chronić życie i zdrowie pracowników wykorzystując osiągnięcia nauki i techniki. W pomieszczeniach pracy biurowej należy więc zapewnić oświetlenie dzienne, niezależnie od którego musi być także dodatkowe oświetlenie elektryczne. Szyby powinny być czyste i zapewniać dostateczną ilość przepuszczanego światła. Jednocześnie muszą być zapewnione odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne nasłonecznienie pomieszczenia. Światło sztuczne musi posiadać odpowiednie dla wykonywanej w pomieszczeniu pracy natężenie. Oprócz odpowiedniego natężenia należy także zapewnić, aby światło sztuczne posiadało odpowiednie inne parametry. Należy więc brać pod uwagę rozkład luminacji, kierunkowość światła, olśnienie, oddawanie barw, a także migotanie.

Natężenie oświetlenie w biurze

Wymagane natężenie oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, które jak już wspomnieliśmy zależy od rodzaju wykonywanej pracy przedstawia się następująco:

  • 200 lx — magazyny i archiwa
  • 300 lx — kopiowanie, segregowanie dokumentów
  • 500 lx — praca przy klawiaturze, stanowiska komputerowe, pisanie ręczne, sale konferencyjne i pokoje spotkań
  • 700 lx — prace projektowe

Blat biurka powinien być oświetlony światłem o natężeniu 500 lx, a bezpośrednie otoczenie konkretnego stanowiska pracy oraz ciągi komunikacyjne w biurze mogą mieć natężenie na poziomie 300 lx.

Jakie lampy do biura

Oświetlenie pomieszczeń biurowych składa się z oświetlenia ogólnego, miejscowego, a także złożonego. Oświetlenie ogólne to równomierne oświetlenie danego pomieszczenia bez uwzględniania szczegółowych wymagań w określonych miejscach pracy. Oświetlenie miejscowe uwzględnia szczegółowe potrzeby oświetleniowe w konkretnym miejscu pracy. Oświetlenie złożone jest składową obu poprzednich. W celu spełnienia wymagań stawianych przed oświetleniem w miejscu pracy należy więc instalować lampy, które zapewnią odpowiednie oświetlenie zarówno ogólne, jak i miejscowe. Do oświetlenia ogólnego możemy wybrać panele LED emitujące doskonałe światło, które zapewni wymagany poziom natężenia, barwę, brak migotania i inne wymagane parametry. Do oświetlenia miejscowego możemy wykorzystać różnego rodzaju regulowane lampy biurkowe i ścienne.

Tworząc stanowiska pracy biurowej należy więc ściśle stosować się do określonych prawem wymagań. Wybierając lampy emitujące światło w biurze pamiętajmy też, aby były one możliwie bezawaryjne, trwałe i energooszczędne. Zapewni to wysoki komfort pracy i możliwie niskie koszty funkcjonowania bura. Doskonałym rozwiązaniem jest sięgnięcie po ledowe źródła światła. Zarówno panele , jak i ledowe lampki biurkowe spełnią wszystkie wymagania, jakich będziemy oczekiwać od nich.

Materiał opracowany przez specjalistę sklepu SMD-LED.pl